تبلیغات
کانون فرهنگی وهنری مسجدقائم آل محمد(عج) - سوگند به هجوم آوران سپیده دم
جدیدترین مطالب

سوگند به هجوم آوران سپیده دم

 آنها بسرعت به سوى منطقه دشمن حركت كردند

و شبانه راه مى‏رفتند، و صبحگاهان دشمن را در حلقه محاصره گرفتند،

نخست اسلام را بر آنها عرضه داشتند چون نپذیرفتند هنوز هوا تاریك بود

كه به آنها حمله كردند و آنان را در هم شكستند.....[http://www.aparat.com/v/YztNu]


[http://www.aparat.com/v/Duanv]


[http://www.aparat.com/v/qTtoB]


سوره عادیات [100]

این سوره در «مدینه» نازل شده و داراى 11 آیه است‏

محتوا و فضیلت سوره:

در آغاز سوره سوگندهاى بیدار كننده‏اى را ذكر مى‏كند، و بعد از آن سخن از

پاره‏اى از ضعفهاى نوع انسان همچون كفر و بخل و دنیا پرستى به میان مى‏آورد،

و سر انجام با اشاره كوتاه و گویائى به مسأله معاد، و احاطه علمى خداوند به

بندگان، سوره را پایان مى‏دهد.

در فضیلت تلاوت این سوره از پیغمبر اكرم صلّى اللّه علیه و آله آمده است:

«هر كس آن را تلاوت كند به عدد هر یك از حاجیانى كه (شب عید قربان) در

«مزدلفه» توقف مى‏كنند و در آنجا حضور دارند ده حسنه به او داده مى‏شود.

در حدیث دیگرى از امام صادق علیه السّلام مى‏خوانیم: «هر كس سوره «و العادیات»

را بخواند، و بر آن مداومت كند، خداوند روز قیامت او را با امیر مؤمنان على علیه السّلام

مبعوث مى‏كند و در جمع او و میان دوستان او خواهد بود».

ناگفته پیداست كه این همه فضیلت براى آنهاست كه آن را برنامه زندگى

خویش قرار دهند و به تمام محتواى آن ایمان دارند و عمل مى‏كنند.

بسم الله الرحمن الرحیم به نام خداوند بخشنده بخشایشگر

شأن نزول:

در حدیثى آمده است كه: این سوره بعد از جنگ «ذات السلاسل» نازل شد

و ماجرا چنین بود:   

                    برگزیده تفسیر نمونه، ج‏5، ص: 562
 
در سال هشتم هجرت به پیغمبر اكرم صلّى اللّه علیه و آله خبر دادند كه

دوازده هزار سوار در سرزمین «یابس» جمع شده، و با یكدیگر عهد كرده‏اند

كه تا پیامبر صلّى اللّه علیه و آله و على علیه السّلام را به قتل نرسانند

و جماعت مسلمین را متلاشى نكنند از پاى ننشینند!

پیغمبر اكرم صلّى اللّه علیه و آله جمع كثیرى از یاران خود را به سر كردگى

بعضى از صحابه به سراغ آنها فرستاد، ولى بعد از گفتگوهائى بدون نتیجه

بازگشتند، سر انجام پیامبر، على علیه السّلام را با گروه كثیرى از مهاجر و انصار

به نبرد آنها اعزام داشت، آنها بسرعت به سوى منطقه دشمن حركت كردند

و شبانه راه مى‏رفتند، و صبحگاهان دشمن را در حلقه محاصره گرفتند،

نخست اسلام را بر آنها عرضه داشتند چون نپذیرفتند هنوز هوا تاریك بود

كه به آنها حمله كردند و آنان را در هم شكستند، عده‏اى را كشتند،

و زنان و فرزندانشان را اسیر كردند، و اموال فراوانى به غنیمت گرفتند.

سوره عادیات نازل شد در حالى كه هنوز سربازان اسلام به مدینه بازنگشته بودند،

پیغمبر خدا صلّى اللّه علیه و آله آن روز براى نماز صبح آمد،

و این سوره را در نماز تلاوت فرمود.


بعد از پایان نماز اصحاب عرض كردند: این سوره‏اى است كه ما تا به حال

نشنیده بودیم! فرمود: آرى، على علیه السّلام بر دشمنان پیروز شد،

و جبرئیل دیشب با آوردن این سوره به من بشارت داد- چند روز بعد

على علیه السّلام با غنائم و اسیران به مدینه وارد شد.

(آیه 1)- سوگند به جهادگران بیدار! گفتیم این سوره با سوگندهاى بیدارگرى

آغاز شده، نخست مى‏فرماید: «سوگند به اسبان دونده (مجاهدان)

در حالى كه نفس زنان پیش مى‏رفتند» (و العادیات ضبحا).

یا به شتران حاجیان كه از سرزمین «عرفات» به «مشعر الحرام» و از

«مشعر» نفس زنان به سوى «منى» حركت مى‏كنند سوگند.

و این تفسیر از جهاتى مناسبتر به نظر مى‏رسد،

و در روایات اهل بیت علیهم السّلام نیز وارد شده.

(آیه 2)- سپس مى‏افزاید: «و سوگند به افروزندگان جرقه آتش»

در برخورد سمهایشان با سنگهاى بیابان (فالموریات قدحا).    

                   برگزیده تفسیر نمونه، ج‏5، ص: 563

اسبان مجاهدانى كه چنان با سرعت به سوى میدان نبرد حركت مى‏كنند

كه از اثر برخورد سمّ آنها به سنگهاى بیابان جرقه‏ها مى‏پرد،

یا شترانى كه بسرعت به مواقف حج مى‏دوند و سنگها و ریگها از زیر پاى

آنها پریده و بر اثر برخورد به سنگهاى دیگر تولید جرقه مى‏كند.
[http://www.aparat.com/v/aJgcE]


دانلود


(آیه 3)- سپس در سومین سوگند، مى‏فرماید:

«و سوگند به هجوم آوران سپیده دم» (فالمغیرات صبحا).

(آیه 4)- سپس به یكى دیگر از ویژگیهاى این مجاهدان و مركبهاى آنها اشاره كرده،

مى‏افزاید: آن چنان بر دشمن هجوم سریع مى‏برند

«كه گرد و غبار به هر سو پراكندند» (فاثرن به نقعا).

یا این كه بر اثر هجوم شتران حاجیان از مشعر الحرام به سوى منى،

گرد و غبار از هر سو پراكنده مى‏شود.

(آیه 5)- و در آخرین ویژگى از ویژگیهاى آنها مى‏فرماید: «و (ناگهان) در میان

دشمن ظاهر شدند» (فوسطن به جمعا).

چنان هجوم آنها غافلگیرانه و برق آسا بود كه در چند لحظه صفوف دشمن

را از هم شكافته و به قلب آنها هجوم بردند، و جمعیت آنها را از هم متلاشى

كردند، و این نتیجه همان سرعت عمل و بیدارى و آمادگى و شهامت و شجاعت است.

و یا اشاره به ورود حاجیان از «مشعر» به قلب «منى» است.

از اینجا روشن مى‏شود كه جهاد آن چنان عظمتى دارد كه حتى نفسهاى اسبهاى

مجاهدان شایسته سوگند است، و همچنین جرقه‏هاى ناشى از برخورد

سمشان به سنگها، و همچنین گرد و غبارى كه در فضا پخش مى‏كنند،

آرى گرد و غبار صحنه جهاد هم پر ارزش و با عظمت است.(آیه 6)- بعد از این سوگندهاى عظیم به پاسخ قسم، یعنى چیزى كه

سوگندها به خاطر آن یاد شده است پرداخته، مى‏فرماید:

«مسلما انسان در برابر نعمتهاى پروردگارش بسیار ناسپاس و بخیل است»

(ان الانسان لربه لكنود).

همان انسان تربیت نایافته، همان انسانى كه انوار معارف الهى و تعلیمات انبیا

                       برگزیده تفسیر نمونه، ج‏5، ص: 564

بر قلبش نتافته، و بالاخره همان انسانى كه خود را تسلیم غرائز و شهوات

سركش نموده است او مسلما «ناسپاس» و «بخیل» است.

تعبیر «انسان» در این گونه موارد به معنى انسانهاى شرور هوى پرست

سركش و طغیانگر است.

(آیه 7)- سپس مى‏افزاید: «و او خود (نیز) بر این معنى گواه است»

(و انه على ذلك لشهید). چرا كه انسان نسبت به نفس خویش بصیرت دارد،

و اگر صفات درونى خود را از هر كس بتواند پنهان كند از خدا و وجدان

خویش نمى‏تواند مخفى دارد، خواه به حقیقت اعتراف كند یا نه!

(آیه 8)- در این آیه مى‏افزاید: «و او علاقه شدید به مال دارد»

(و انه لحب الخیر لشدید). و همین علاقه شدید و افراطى او به مال و ثروت

سبب بخل و ناسپاسى و كفران او مى‏شود.


اطلاق «خیر» بر «مال» به خاطر آن است كه در حد ذات خود چیز خوبى است،

و مى‏تواند وسیله انواع خیرات گردد، ولى انسان ناسپاس و بخیل آن را از

هدف اصلیش بازداشته، و در مسیر خود خواهى و خود كامگى به كار مى‏گیرد.

(آیه 9)- سپس به صورت یك استفهام انكارى توأم با تهدید، مى‏فرماید:

«آیا (این انسان ناسپاس و بخیل و دنیاپرست) نمى‏داند در آن روز تمام كسانى

كه در قبرها هستند برانگیخته مى‏شوند» (ا فلا یعلم اذا بعثر ما فى القبور).

(آیه 10)- «و آنچه در درون سینه‏ها (از كفر و ایمان، اخلاص و ریا، كبر و تواضع،

نیات خیر و سوء) است آشكار مى‏گردد» (و حصل ما فى الصدور).

(آیه 11)- «در آن روز پروردگارشان از آنها (و اعمال و نیاتشان) كاملا باخبر است»

و بر طبق آن به آنها كیفر مى‏دهد (ان ربهم بهم یؤمئذ لخبیر).

آرى! خداوند همیشه و در همه حال از اسرار درون و برون بطور كامل آگاه است

ولى اثر این آگاهى در قیامت و به هنگام پاداش و كیفر ظاهرتر و آشكارتر مى‏گردد.

و این هشدارى است به همه انسانها كه اگر به راستى به آن ایمان داشته

باشند سدّ نیرومندى در میان آنان و گناهان ایجاد مى‏كند.

 

«پایان سوره عادیات»


موضوع: مذهبی و فرهنگی (متن عکس کلیپ)،
برچسب ها: قرآن، تفسیر فرآن، مسجد قائم آل محمد عجل الله فرجه، پایگاه شهید، سپاه، سپاه قدس، حزب الله،
[ دوشنبه 13 بهمن 1393 ] [ 10:06 ق.ظ ] [ کانون فرهنگی و هنری مسجد قائم آل محمد (عج) رابط خواهران ]