تبلیغات
کانون فرهنگی وهنری مسجدقائم آل محمد(عج) - شهیــد علی اصغر ارسنجــانی
جدیدترین مطالب

شهیــد علی اصغر ارسنجــانیبـــــرف شــدیـــدی بــاریــــده بـــــود . 

وقتـــی قطـــار دو کـــوهه وارد ایستــگــاه تـهـــران شــد ،

ســاعــت دو نیــمــه شــب بـــود.
بــا چنـــد نفــر از رفـقــا حــرکــت کـــردیـــم . 

علــی اصــغــر را جــلوی خـانه شــان در خیابــان طیب پیــاده کردیم .

پــای او هنــوز مجــروح بــود .

فـــردا رفتــیم بـــه علــی اصغــر ســر بــزنـیــم . 

وقتــی وارد خــانه شــدیم مــادر اصغــر جلــو آمــد .
بــی مقــدمـه گــفت :

آقــا سیــد شمـــا یــه چیـــزی بــگــو !؟

دیــشــب دو ســاعت بــا پــای مجــروح پشت در خــانه

تــو بــرف نشستــه امــا راضــی نشــده در بــزنه و مــا رو صدا کنه .

صبــح کــه پــدرش مــی خواسته بــره مسجــد اصغــر رو دیــده !

از عــلی اصغــر این کــارها بعیــد نبود . 

احتــرام عجیبــی به پــدر و مـــادرش می گـــذاشت .

ادب بـــالاتـــرین شاخصه شهیــد علی اصغر ارسنجــانی بود .

راوی : سیــد ابــوالفضــل کــاظمــی


موضوع: مذهبی و فرهنگی (متن عکس کلیپ)،
برچسب ها: شهید،
[ چهارشنبه 30 اردیبهشت 1394 ] [ 12:27 ب.ظ ] [ کانون فرهنگی و هنری مسجد قائم آل محمد (عج) رابط خواهران ]